Důležité kontakty

 

Záchranná služba    155

 

Dětská pohotovost - Nemocnice Valašské Meziříčí:
tel.:
571 758 414

více ZDE

 

Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2 , www.tis-cz.cz,
V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami,
volejte nepřetržitou službu tel.: 224 919 293,  224 915 402
Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu.

 

Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842

 

Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady
Klinika anesteziologie a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355

 

Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431