Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Aplikace očkování (dle vlastní žádosti, tzv. nepovinných)

 

Vyplnění úrazové pojistky

 

Zavedení náušnic (kojenci)

 

Vystavení potravinářského průkazu

 

Řidičský průkaz - zdrav.způsobilost

 

Zdravotní zpráva (např.pro soud)

 

Přihlášky do škol , MŠ, jeslí, SŠ, SOŠ, VŠ

 

Výpis ze zdravotní dokumentace

 

Potvrzení pro sport.aktivity, brigády